Genbrugsstationen

Alle lejligheder har fået en nøglebrik til Genbrugsstationen, som skal bruges når man skal der ind. Brikken hører til lejligheden og må ikke gives til andre.

Hvis nøglebrikken ikke fungerer 

Hvis en nøglebrik holder op med at fungere, så skal nøglebrikken lægges i en kuvert og sendes til formand Jørgen Green, Dexter Gordons Vej 3, 4.th. 2450 København SV med oplysning om navn og adresse. Nøglebrikken vil herefter blive udskiftet eller kodet på ny og fremsendt med PostNor til beboeren eller den ansatte uden udgift for beboeren eller foreningen. 

Tabte nøglebrikker og manglende overdragelse af nøglebrikker 

Hvis en nøglebrik tabes eller ikke bliver overdraget til den nye beboer i lejligheden, Skal beboeren betale 300 kr. for kodning og udlevering af ny nøglebrik. Beboeren skal sende en mail til: formand@gfsluseholmen.dk 

For at få en ny nøglebrik, skal man oplyse navn og adresse. Navnet skal være en person, som er folkeregistertilmeldt på adressen. Den gamle nøglebrik vil blive slettet i systemet, så man vil fortsat kun kunne have en nøglebrik til miljøstationen. 

Læs nyheden om, da vi skiftede til nøglebrik.

Skriv et svar