Genbrugsstationen

Genbrugsstationen

Alle lejligheder har fået en nøglebrik til Genbrugsstationen, som skal bruges når man skal der ind. Brikken hører til lejligheden og må ikke gives til andre. Man holder brikken hen over kode-låsen, som det ses nedenfor her, og så låses døren op.

Adgang

Du kan læse mere om, hvordan du får en nøglebrik på Grundejerforeningens hjemmeside her. Her kan du også se, hvordan du skal forholde dig, hvis du mister en nøglebrik mv.

Byttecentralen

På miljøstationen, bagerst, er der et område med bøger og andre ting, som beboere på Sluseholmen Nord har stillet, og som man må tage. Hvis du selv har ting du ikke bruger mere, så kan du stille det her, så andre kan få glæde af det, i stedet for at smide det ud.

Skriv et svar