ADMINISTRATION & BESTYRELSE

Administration

Administration Danmark er administrator for Ejerforeningen Fyrholmen. 

På Administration Danmarks intranet, som alle beboere har adgang til, finder du meget praktisk information, herunder også referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger. Log ind her: administrationdanmark.dk

Har du brug for at kontakte Administration Danmark kan det gøres her:
Emailadm@admdk.dk
Telefon: 7020 5957

Bestyrelse

Bestyrelsen for EF Fyrholm, kan kontaktes på følgende mail: fyrbs@administrationdanmark.dk.

Hvis du har et forslag til bestyrelsen, der ikke kræver ændringer i foreningens vedtægter eller Generalforsamlingens godkendelse og samtidig ligger inden for en rimelig budgetramme, kan du altid sende det til bestyrelsen.  Indkomne forslag behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Grundejerforening

Grundejerforeningen Sluseholmen er en forening, der varetager fælles interesser, anliggender, rettigheder og forpligtelser for ejer- og lejerforeningerne Birkholm, Fyrholm, Bøgholm, Lindholm, Egholm, Askholm, Kidholm, Hjortholm, Metropolis, samt Valby Bådeklub og Husbådeforeningen.

Henvendelser til Grundejerforeningen Sluseholmen skal rettes direkte til bestyrelsen for G/F Sluseholmen. Find dem på: gfsluseholmen.dk.

Yderligere kontaktinfo

Viceværten: Jan Meincke, tlf.: 4036 6335 Bemærk tlf. tid kl. 07-11, kontaktes fx ved:

  • Akutte skader (udenfor åbningstid også)
  • Fejl på elevator
  • Fejl på dørtelefon
  • Blokeret affaldsskakt

Ekstra nøgler: Bestilles hos Låsebussen Aps, Smedekærvej 6, 2770 Kastrup tlf. 32525000 med angivelse af lejlighedens sikkerhedskorts kode samt adresse.

Låsesmed: Døgnvagt tlf. 32525000. De kan skifte hoveddørens cylinder, således at den nye nøgle stadig virker til alle opgangsdøre og P-kælder. Hvis den nye nøgle også skal virke til postkasse og kælderrum, skal disse 2 cylindre skiftes samtidigt.

Udlejning af lejlighed: Ifølge vedtægterne skal en udlejning meddeles til administrator. Blanket på Administration Danmarks intranet/hjemmeside skal benyttes.

Forsikring: Skader på vores hus eller fællesarealer på Fyrholm, behandles af bestyrelsen i samarbejde med Ejerforeningens forsikringsselskab. Hvis du som beboer har spørgsmål til Ejerforeningen Fyrholmens forsikring, kontakt da venligst Administration Danmark.