Broerne på Sluseholmen lukker fra 1. juni 2019 – sept. 2020

Lige om lidt lukker vejen, Sluseholmen, for gennemkørende biltrafik.

Fra lørdag den 1. juni skal bilisterne benytte nye ruter. Anlæg af nye kanaler og broer på Sluseholmen betyder, at vejen spærres for gennemkørende biler frem til september 2020. Cyklister og gående kan fortsat passere ad en kombineret gang- og cykelsti.

Læs videre “Broerne på Sluseholmen lukker fra 1. juni 2019 – sept. 2020”

Kælderrum er pakket for tæt på sprinklerhovederne

Kære Fyrholmen

Bestyrelsen har modtaget inspektionsrapport fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), der desværre påpeger at det er kritisabelt at vi har forskellige fejl i bygningen, som vedrører vores kælderrum.

“I de sprinklerbeskyttede depotrum stables der for tæt på sprinklerhovederne. Det skal sikres, at der holdes en afstand på 0,5m mellem sprinklerniveau og oplagsniveau overalt i lokalet. Stablingshøjderne skal reduceres. Samt div ophæng i sprinklerrør skal fjernes og presenninger som adskillelser skal fjernes.”


DBI

Bestyrelsen anmoder således samtlige berørte beboere om at bringe forholdet i orden jf. påbuddet fra DBI. Så tag venligst en tur ned til dit kælderrum og tag en kontrol.

Læs videre “Kælderrum er pakket for tæt på sprinklerhovederne”

Cykeloprydning 2018 – inklusiv fællesarealer i kælderen

Fyrholms bestyrelse gennemfører i år en cykeloprydning for at skabe mere plads i gården.

Cykeloprydningen omfatter alle cykler på Fyrholms område dvs. både i gården og i kælderen. Som noget nyt har vi valgt at inkludere fællesarealer i kælderen, da der står en del barnevogne, tagbokse og andet godt, der også trænger til en oprydning.

Læs videre “Cykeloprydning 2018 – inklusiv fællesarealer i kælderen”

Cykeloprydning på Sluseholmens veje

Info fra GF Sluseholmen
Fredag 16. juni 2017 er blev sat strips (plastikbånd) på alle områdets cykler, som står på gaderne på Sluseholmen.

Fredag 7. juli 2017 fjerner vi de cykler, som fortsat har strips. De cykler, som vi fjerner, vil blive opbevaret i en aflåst container.

De cykler, som fortsat ikke er afhentet den 28. juli 2017, vil blive afleveret som hittegods til politiet, så gør jer selv og os en tjeneste ved at fjerne strips’ne på jeres cykler, så hurtigt som muligt.

Ny bestyrelse

På årets generalforsamling 02.05.2017 blev der valgt ny bestyrelse:

Bestyrelse
Rasmus Fly (Formand)
Jacob Jensen (Kasserer)
Kasper Overgaard
Mette Marie Knudsen
Jacob Ilsøe

Suppleanter
Mette Kajhøj
Jacob Winkler

Nye vand- og varmemålere

Opdatering på udskiftning af nye vand- og varmemålere.

På sidste generalforsamling blev det besluttet at udskifte vand- og varmemålerne i huset.

Årsagen til udskiftningen er, at varmemålernes batteri simpelthen ikke kan holde mere end 10 år, og at vandmålere gradvist bliver misvisende.

Foreningen har efter generalforsamlingen indgået aftale med Techem om opsætning af nye målere i stedet for de gamle ISTA målere. Målerne planlægges at blive udskiftet fra mandag

d. 9. januar til tirsdag d. 17. januar (en foreløbig detaljeret plan for udskiftningen er vedlagt). De nye målere er af en type, som aflæses elektronisk, så man fremover ikke skal have adgang til lejlighederne for at lave den årlige aflæsning.

I hver lejlighed findes der en lem til installationsskakten i badeværelset. De målere, som skal skiftes, findes lige bag lemmen. Det er helt nødvendigt, at Techem får adgang til badeværel set på de angivne tidspunkter, og at man har ryddet af foran lemmen, så teknikerne kan komme til.

Har man ikke selv mulighed for at være til stede og lukke op, må man låne nøglen til en anden, som kan give adgang.

Der vil ca. en uge før installationen blev sendt endnu en advisering, idet Techem vil omdele en seddel om installationen til hver enkelt lejlighed. Af sedlen vil fremgå, at man på forhånd kan udlåne nøglen til lejligheden til den ansvarlige tekniker.

Det er aftalt med viceværten Jan Meincke (telefon 40 36 63 35 eller mail Meinckes@mail.dk), at de vil give ejendommen særlig opmærksomhed i installationsperioden.

Endelig vil bestyrelsen følge tæt op på fyrbs@administrationdanmark.dk for spørgsmål til eller problemer med udskiftningen af målerne.

Foreløbig plan for udskiftning kan ses her: Link

Med venlig hilsen

Bestyrelsen