Kajaklauget

På Fyrholmen har vi vores eget kajaklaug, som råder over 10 kajakker og paddleboards, til både voksne og børn, som er installeret på stativer i laugets kælderrum eller på stativ i “vandhullet” ned til kanalen. Ligeledes har vi redningsveste og svømmeveste i kælderen i alle størrelser, diverse pagajer samt cockpitovertræk til alle kajakker.

I kajakrummet er der ydermere en række træningsredskaber, en romaskine og et par kondicykler, til fri brug for medlemmer af lauget.

For at blive medlem, skal du udfylde indmeldelsesblanketten her* og aflevere den hos Heine Pedersen, Ben Websters Vej 142. Medlemsskab forudsætter at du er beboer i EF Fyrholm. 

Den årlige kontingent er 500 kr. og depositum er også 500 kr. Både kontingent og depositum trækkes sammen med fællesudgifterne. Når blanketten afleveres vil nøglen til kajakrummet blive udleveret. Efterfølgende bliver det årlige kontingent opkrævet sammen fællesudgifterne i januar måned.

Er du lejer og ønsker at blive medlem skal blanketten underskrives af din udlejer. Kontingent og depositum trækkes hos din udlejer. Din udlejer må så opkræve kontingent og depositum hos dig efterfølgende.

Sikkerhed
Check altid vejrudsigten inden du ror ud på vandet. I tilfælde af stærk strøm og vind frarådes du at tage ud i kajakken. Det sammen gælder, hvis vandtemperaturen er lav.
Husk altid at benytte en svømme- eller redningsvest.

Nøgle
Nøglen til kajakrummet udleveres efter dit kontingent og depositum er betalt. Du kan hente din nøgle hos Heine Pedersen, Ben Websters Vej 142.

Mister du din nøgle koster en ny 300 kr. En ny nøgle kan bestilles hos Heine Pedersen, Ben Websters Vej 142.

I kajakrummet er der et nøgleskab med nøgler til de kajakker som ligger i stativet i porten ned til kanalen. Husk at lægge nøglen tilbage efter brug, så andre medlemmer også kan benytte kajakkerne. Det gælder også, mens du er på vandet.

Efter brug af kajakken
Husk at tømme kajakken for vand og tag for- og bagdæk af kajakken.

Registrering af brug af kajak
Husk at registrere på tavlen i kajakrummet, hvornår du bruger din kajak. Så kan andre medlemmer disponere herefter. Vigtigere er dog, at andre kan se om du er kommet hjem til planlagt tid.

Roning
Ved roning i Københavns havn skal man holde sige ude af sejlrenden og generelt skal man følge kystlininen, så man uanset vejr og vindforhold altid vil kunne bjærge sig i land. Vi henviser endvidere til at alt sejlads med kajakkerne er på eget ansvar, og at alle medlemmer ifører sig svømmevest. Vær opmærksom på at vandet kan være meget koldt, selvom
vejret er godt.

Fejl på kajakker
Er der fejl på en kajak, så skriv det på tavlen i kajakrummet eller send en mail til bestyrelsen for kajaklauget – kajaklaug@fyrholmen.dk

Udlån til venner
Du er velkommen til at tage en eller max. to venner (som ikke er medlem) med på vandet. Dog kun når du kan se at flere kajakker er til fri afbenyttelse.

Brug af kajak på tur væk fra Fyrholmen
Kajaklaugets kajakker skal fortrinsvis benyttes i området omkring Københavns havn.

Facebookside

Kajaklauget har vores egen facebook-side, som du kan se her. Det er her vi laver udmeldinger fra lauget og det er her, hvor vi kan vi koordinere lån af udstyr og hvor forbedringer til flåden annonceres. Vi beder alle medlemmer af kajaklauget om at være med i gruppen.

Kontakt

Kontakt Hvis der er spørgsmål m.m. kan kajaklauget kontaktes på email: kajaklaug@fyrholmen.dk