Vedligeholdelse og reparation

Jeres vicevært/varmemester er Meincke’s Total Service

Meincke kan kontaktes dagligt mandag til fredag mellem kl. 07.00 og 11.00 på

tlf. 4036 6335

Følgende opgaver bestilles/rekvireres hos viceværten:

 • Stop på ventilationssystemet.
 • Stop på elevatorerne.
 • Stop på skraldesuget.
 • Problemer med varmeforsyningen.
 • Problemer med forsyningen af koldt/varmt vand.
 • Problemer med dørlukkere og dørlåse (på opgangsdøre).
 • Elpærer der skal skiftes i trapper, opgange og altangange.
 • Fejl på fælles installationerne i kælderen og i installationsskakten.

Ved behov for akut hjælp uden for kontortid, kan samme telefon bruges.

Akutte problemer kan være:

 • Vandskade, hvor man ikke selv kan lukke for vandet eller begrænse skaden.
 • Kloak oversvømmelser.
 • Ingen strøm i hele opgangen eller i kælderen.

Akutte skader:

I lejlighederne og installationsskakten er ejeren ansvarlig for at begrænse skaden og ejeren skal sørge for den nødvendige assistance.

Ved skader på vand- og varmeinstallationerne, skal man lukke for afspærringshanerne i installationsskakten (husk! der skal lukkes for både frem og returhanen for vandet til radiatorerne)

Ved defekte elinstallationer slukkes for strømmen i lejlighedens eltavle.

Træværk:

Bestyrelsen anbefaler at der benyttes Flügger Classic træolie, farveløs til vedligeholdelse af træværket på terrasser og altaner. Den kan købes hos Flügger Farver på Borgbjergsvej 1, hvor beboere får 20% rabat.

Vinduer, altan- og terrassedøre:

Reparationer og vedligeholdelsen af disse udføres af lejlighedens ejer.

Vedligeholdelse af disse fremgår af ”Drift og – vedligeholdelsesmappen”, under følgende koder VELFAC SfB kode (31) 01 og HS Hansen SfB kode (31) 01-03

På karmen eller på den oplukkelige del af rammen kan man se hvilket firma, der har leveret dørene eller vinduerne til lejligheden.

Der er følgende 2 leverandører:

 • VELFAC tlf. nr. 76288500
 • HS Hansen Fabrikker tlf. nr. 96751100.

 

Ejerforeningen bruger disse håndværkere:

VVS firma, Krøyer & Larsen, tlf. 70230417

Elektriker firma, El-teknik ved Claus Pedersen, tlf 40142734

 

 

Skriv et svar