Regler og informationer

Her er regler og information for brug af laugets kajakker.

Sikkerhed
Check altid vejrudsigten inden du ror ud på vandet. I tilfælde af stærk strøm og vind frarådes du at tage ud i kajakken. Det sammen gælder, hvis vandtemperaturen er lav.
Husk altid at benytte en svømme- eller redningsvest.

Nøgle
Nøglen til kajakrummet udleveres efter dit kontingent og depositum er betalt. Du kan hente din nøgle hos Heine Pedersen, Ben Websters Vej 142.

Mister du din nøgle koster en ny 300 kr. En ny nøgle kan bestilles hos Heine Pedersen, Ben Websters Vej 142.

I kajakrummet er der et nøgleskab med nøgler til de kajakker som ligger i stativet i porten ned til kanalen. Husk at lægge nøglen tilbage efter brug, så andre medlemmer også kan benytte kajakkerne. Det gælder også, mens du er på vandet.

Opkrævning af kontingent
Der årlige kontingent opkræves sammen med fællesudgifter af Administration Danmark hvert år i januar. For nye medlemmer opkræves kontingentet sammen med den først kommende opkrævning af fællesudgifter. Der ydes ikke rabat for indmeldelse midt på året.

Udmeldelse
Udmeldelse skal ske senest 1. december, så der ikke opkræves kontingent for det kommende år. Udmeldelse skal ske hos Heine Pedersen, Ben Websters Vej 142 – hvor udmeldelsesblanket og nøgle til kajakrummet skal afleveres.

Efter brug af kajakken
Husk at tømme kajakken for vand og tag for- og bagdæk af kajakken.

Registrering af brug af kajak
Husk at registrere på tavlen i kajakrummet, hvornår du bruger din kajak. Så kan andre medlemmer disponere herefter. Vigtigere er dog, at andre kan se om du er kommet hjem til planlagt tid.

Roning
Ved roning i Københavns havn skal man holde sige ude af sejlrenden og
generelt skal man følge kystlininen, så man uanset vejr og vindforhold
altid vil kunne bjærge sig i land. Vi henviser endvidere til at alt
sejlads med kajakkerne er på eget ansvar, og at alle medlemmer ifører
sig svømmevest. Vær opmærksom på at vandet kan være meget koldt, selvom
vejret er godt.

Fejl på kajakker
Er der fejl på en kajak, så skriv det på tavlen i kajakrummet eller send en mail til bestyrelsen for kajaklauget – kajaklaug@fyrholmen.dk

Udlån til venner
Du er velkommen til at tage en eller max. to venner (som ikke er medlem) med på vandet. Dog kun når du kan se at flere kajakker er til fri afbenyttelse.

Brug af kajak på tur væk fra Fyrholmen
Kajaklaugets kajakker skal fortrinsvis benyttes i området omkring Københavns havn.

Skriv et svar