Kælderrum er pakket for tæt på sprinklerhovederne

Kære Fyrholmen

Bestyrelsen har modtaget inspektionsrapport fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), der desværre påpeger at det er kritisabelt at vi har forskellige fejl i bygningen, som vedrører vores kælderrum.

“I de sprinklerbeskyttede depotrum stables der for tæt på sprinklerhovederne. Det skal sikres, at der holdes en afstand på 0,5m mellem sprinklerniveau og oplagsniveau overalt i lokalet. Stablingshøjderne skal reduceres. Samt div ophæng i sprinklerrør skal fjernes og presenninger som adskillelser skal fjernes.”


DBI

Bestyrelsen anmoder således samtlige berørte beboere om at bringe forholdet i orden jf. påbuddet fra DBI. Så tag venligst en tur ned til dit kælderrum og tag en kontrol.

Hvordan gør jeg?

Her kan du se, hvordan du sørger for at bringe dit kælderrum i orden, så
der er minimum 0,5 meter lodret fra sprinklerhovederne til ting i dit depotrum.

Eksempler på fejl

Her kan du sen en række billedeksempler, hvor opbevaringen ikke er i overensstemmelse med reglerne pt.

OBS: Det er blot eksempler på, hvor der er problemer pt. Hvis dit kælderrum ikke er på billederne, er det altså ikke ensbetydende med at dit kælderrum overholder reglerne.

Venlig hilsen
Bestyrelsen, Fyrholmen