Information vedr. udlevering og brug af nøglebrik

Formålet med udskiftningen af nøglesystemet 

Ændringen af låsesystemet skal sikre at tabte nøglebrikker og nøglebrikker, som ikke er afleveret til den nye beboer, bliver slettet i låsesystemet. 

Udlevering 

Kuverterne bedes lagt i beboerne postkasse eller udleveret til den pågældende medarbejder. 

Hvis nøglebrikken ikke fungerer 

Hvis en nøglebrik holder op med at fungere, så skal nøglebrikken lægges i en kuvert og sendes til formand Jørgen Green, Dexter Gordons Vej 3, 4.th. 2450 København SV med oplysning om navn og adresse. Nøglebrikken vil herefter blive udskiftet eller kodet på ny og fremsendt med PostNor til beboeren eller den ansatte uden udgift for beboeren eller foreningen. 

Tabte nøglebrikker og manglende overdragelse af nøglebrikker 

Hvis en nøglebrik tabes eller ikke bliver overdraget til den nye beboer i lejligheden, Skal beboeren betale 300 kr. for kodning og udlevering af ny nøglebrik. Beboeren skal sende en mail til: formand@gfsluseholmen.dk 

For at få en ny nøglebrik, skal man oplyse navn og adresse. Navnet skal være en person, som er folkeregistertilmeldt på adressen. Den gamle nøglebrik vil blive slettet i systemet, så man vil fortsat kun kunne have en nøglebrik til miljøstationen. 

Med venlig hilsen 

Jørgen Green, formand
Grundejerforeningen Sluseholmen Nord 


Se også genbrugstationens side her.