Cykel mv. oprydning 2020 – inklusiv fællesarealer i kælderen

Fyrholms bestyrelse gennemfører i år en cykeloprydning for at skabe mere plads i gården.

Oprydningen omfatter fx cykler, barnevogne, tagbokse og andre personlige genstande på Fyrholmens fællesarealer, i kælderen og i gården.

Fra starten af februar vil bestyrelsen sætte tape på baghjulene af cykler og markere tydeligt med samme slags tape på personlige genstande på vores fællesarealer. Tapen markerer at genstanden skal indgå i oprydningen. Det er således ejermandens ansvar at fjerne denne markering inden d. 7. marts 2020 kl. 10.00.

Læs videre “Cykel mv. oprydning 2020 – inklusiv fællesarealer i kælderen”

Kælderrum er pakket for tæt på sprinklerhovederne

Kære Fyrholmen

Bestyrelsen har modtaget inspektionsrapport fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI), der desværre påpeger at det er kritisabelt at vi har forskellige fejl i bygningen, som vedrører vores kælderrum.

“I de sprinklerbeskyttede depotrum stables der for tæt på sprinklerhovederne. Det skal sikres, at der holdes en afstand på 0,5m mellem sprinklerniveau og oplagsniveau overalt i lokalet. Stablingshøjderne skal reduceres. Samt div ophæng i sprinklerrør skal fjernes og presenninger som adskillelser skal fjernes.”


DBI

Bestyrelsen anmoder således samtlige berørte beboere om at bringe forholdet i orden jf. påbuddet fra DBI. Så tag venligst en tur ned til dit kælderrum og tag en kontrol.

Læs videre “Kælderrum er pakket for tæt på sprinklerhovederne”

Cykeloprydning 2018 – inklusiv fællesarealer i kælderen

Fyrholms bestyrelse gennemfører i år en cykeloprydning for at skabe mere plads i gården.

Cykeloprydningen omfatter alle cykler på Fyrholms område dvs. både i gården og i kælderen. Som noget nyt har vi valgt at inkludere fællesarealer i kælderen, da der står en del barnevogne, tagbokse og andet godt, der også trænger til en oprydning.

Læs videre “Cykeloprydning 2018 – inklusiv fællesarealer i kælderen”

Cykeloprydning på Sluseholmens veje

Info fra GF Sluseholmen
Fredag 16. juni 2017 er blev sat strips (plastikbånd) på alle områdets cykler, som står på gaderne på Sluseholmen.

Fredag 7. juli 2017 fjerner vi de cykler, som fortsat har strips. De cykler, som vi fjerner, vil blive opbevaret i en aflåst container.

De cykler, som fortsat ikke er afhentet den 28. juli 2017, vil blive afleveret som hittegods til politiet, så gør jer selv og os en tjeneste ved at fjerne strips’ne på jeres cykler, så hurtigt som muligt.

Nye vand- og varmemålere

Opdatering på udskiftning af nye vand- og varmemålere.

På sidste generalforsamling blev det besluttet at udskifte vand- og varmemålerne i huset.

Årsagen til udskiftningen er, at varmemålernes batteri simpelthen ikke kan holde mere end 10 år, og at vandmålere gradvist bliver misvisende.

Foreningen har efter generalforsamlingen indgået aftale med Techem om opsætning af nye målere i stedet for de gamle ISTA målere. Målerne planlægges at blive udskiftet fra mandag

d. 9. januar til tirsdag d. 17. januar (en foreløbig detaljeret plan for udskiftningen er vedlagt). De nye målere er af en type, som aflæses elektronisk, så man fremover ikke skal have adgang til lejlighederne for at lave den årlige aflæsning.

I hver lejlighed findes der en lem til installationsskakten i badeværelset. De målere, som skal skiftes, findes lige bag lemmen. Det er helt nødvendigt, at Techem får adgang til badeværel set på de angivne tidspunkter, og at man har ryddet af foran lemmen, så teknikerne kan komme til.

Har man ikke selv mulighed for at være til stede og lukke op, må man låne nøglen til en anden, som kan give adgang.

Der vil ca. en uge før installationen blev sendt endnu en advisering, idet Techem vil omdele en seddel om installationen til hver enkelt lejlighed. Af sedlen vil fremgå, at man på forhånd kan udlåne nøglen til lejligheden til den ansvarlige tekniker.

Det er aftalt med viceværten Jan Meincke (telefon 40 36 63 35 eller mail Meinckes@mail.dk), at de vil give ejendommen særlig opmærksomhed i installationsperioden.

Endelig vil bestyrelsen følge tæt op på fyrbs@administrationdanmark.dk for spørgsmål til eller problemer med udskiftningen af målerne.

Foreløbig plan for udskiftning kan ses her: Link

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Nye vand- og varmemålere

Administrationen har indgået en aftale med Techem om vand- og varmemålere, samt opsagt den nuværende aftale med Ista. Der holdes et opstartsmøde i uge 1, og selve installationen foregår fra d. 8. januar til d. 20. januar.

I perioden skal vi have adgang til alle lejligheder, da Techem skal installere nye vandmålere via lågen i badeværelset. De enkelte beboere skal give firmaet adgang til lejligheden på en bestemt dag/alternativt udlevere en nøgle til bestyrelsen.

Nærmere info følger.

Cykel- og P-kælderoprydning 2016

Fyrholms bestyrelse gennemfører også i år en cykeloprydning. Cykeloprydningen omfatter alle cykler på Fyrholms område dvs. både i gården og i kælderen.

I denne kuvert er vedlagt 4 røde elastikbånd, som skal sættes på de cykler, som ikke skal fjernes. Elastikbåndene skal sættes på cyklerne, så de er synlige f.eks. på cykelstyret, på saddelpinden eller på bagagebæreren – et bånd pr. cykel. Bånd på cyklerne fra sidste år er blevet fjernet.

De cykler som søndag d. 27. november kl. 12.00 ikke har et rødt elastikbånd påsat vil blive fjernet. De fjernede cykler vil i første omgang blive stillet i kælderen for herefter at blive fjernet helt af Københavns Politi.

Er der behov for flere elastikbånd vil der hænge ekstra på opslagstavlen i jeres opgang.

Fra Fyrholms husorden:

Parkering af cykler må kun ske i ejendommens anviste cykelstativer. Cykler, der ikke holder i de definerede områder vil blive fjernet af ejerforeningen. Bestyrelsen har endvidere fuldmagt til periodisk at gennemføre en cykeloprydning/bortskaffelse af ubenyttede cykler.

Oprydning i P-kælderen

I år vil bestyrelsen også rydde op i P-kælderen. Flere og flere beboere henstiller ting i

P–kælderen blandt bilerne. Dette er til gene for rengøringen og udgøre en potentiel brandfare. Ting og sager som er henstillet blandt bilerne skal således også være flyttet senest søndag d. 27. november. Genstande som efter denne dato ikke er flyttet, vil blive fjernet af viceværten.

Fra Fyrholms husorden:

Al anden anvendelse af P-kælderen, herunder ophold, leg samt henstilling/opmagasinering af nogen form for genstande i P-kælderen er ikke tilladt.

 Bestyrelsen håber på forståelse for behovet for cykel- og P-kælderoprydningen.

Med venlig hilsen

Fyrholms bestyrelse