Beredskab for Fyrholmen

Denne side beskriver beredskabet for Ejerforeningen Fyrholm, og herunder hvordan bestyrelsen og beboerne skal håndtere en ulykkessituation eller anden krisebegivenhed.

Planen er et middel til hurtigst muligt at få kontrol over situationen, begrænse skaderne og skabe struktur i det kaos, der ofte opstår ved ulykker eller krisebegivenheder.

I hvilke situationer skal dette beredskab træde i kraft?

Ved krisebegivenheder som f.eks. oversvømmelser eller brand.

Hold øje med kommunikation fra bestyrelsen

Når bestyrelsen har forberedelsestid (uvejr eller lign varsles) hold da øje med:

 • Information på hjemmeside
 • Der linkes til på Facebook
 • Evt. fælles infomail til alle beboere/alle p-plads lejere

Ved akut opstået krisebegivenhed:

 • Bestyrelsen går dør til dør (hvis nødvendigt)
 • Beboerlister/p-plads lejeliste benyttes til at ringe ejerne op (hvis nødvendigt)

Hvad er mit ansvar som beboer?

Bestyrelsen vil naturligt påtage sig visse opgaver i forbindelse med en krisebegivenhed, men du har som beboer også et ansvar.

Som beboer har du pligt til at alarmere relevante myndigheder eller bestyrelsen, hvis du opdager en brand, en oversvømmelse eller lignende.

Du har også pligt til at følge henstillinger fra bestyrelsen, hvis du i forbindelse med en krisebegivenhed, bliver bedt om at flytte ejendele m.m.

Husk at opdatere dine kontaktinformationer

Ejer

Sørg for at Administration Danmark altid har dine seneste kontaktoplysninger. På den måde sikrer du, at bestyrelsen altid kan få fat i dig, hvis der opstår en akutsituation, der berører dig eller din bolig. Hvis du har lejet din lejlighed ud skal din lejer registreres som kontaktperson.

Lejer

Hvis du har lejet en bolig på Fyrholm, så sørg for at registrere dig hos Administration Danmark med navn og telefonnummer. På den måde sikrer du, at bestyrelsen altid kan få fat i dig, hvis der opstår en akutsituation, der berører dig eller din bolig.

Ved brand:

 • Ring ALTID 112
 • Forsøg at advare omkringliggende lejligheder og evakuer om nødvendigt
 • Luk alle døre og vinduer, indtil brandvæsnet er ankommet
 • Sørg for, at brandvæsnet bliver modtaget korrekt, og bliver informeret om hvor de skal hen.

Ved oversvømmelse:

Kontakt :

 • Primærkontaktperson: Viceværten (Telefon: 40 36 63 35)
 • Hvis viceværten ikke svarer: Ring til Fyrholm telefonen på 60 62 35 00.
 • Luk alle døre til kælder, så vand ikke har fri passage ind.

Forsikring:

Oversvømmelse eller brandskade på Fyrholms fællesarealer behandles af bestyrelsen i samarbejde med Ejerforeningens forsikringsselskab Alm. Brand.

Hvis du som beboer har spørgsmål til Ejerforeningen Fyrholmens forsikring, kontakt da venligst Administration Danmark på telefon: 70 20 59 57.

Efter en krisebegivenhed:

Oprydning og bortskaffelse af ødelagt materiale:

Fællesarealer

Bestyrelsen koordinerer bortskaffelse af ødelagt materiale fra fællesarealer i samarbejde med viceværten.

Kælderrum og lejligheder

Beboerne er selv ansvarlige for at bortskaffe ødelagt materiale fra beboerrum og lejligheder.

Bortskaffelse og evt. reparationer må ikke ske før forsikringen har givet tilladelse.

Evaluering

Bestyrelsen vil gennemføre en evaluering af forløbet efter hver krisebegivenhed.

 

Skriv et svar