Generalforsamling

Afholdelse af ordinær generalforsamling i E/F Fyrholm skal ifølge vedtægterne ske i april eller maj måned hvert år. Indkaldelsen sendes ud med mindst 4 ugers og højst 8 ugers varsel til ejerne. For de ejerne som har oplyst deres emailadresse til bestyrelsen eller administrator sendes indkaldelsen ud på email og til de øvrige sendes indkaldelsen ud med almindelig post.

I indkaldelsen står der hvor og hvornår generalforsamlingen finder sted. I 2015 blev generalforsamlingen afholdt på Karens  Minde Kulturhus, Wagnersvej 19, 2450 København SV. Generalforsamlingen plejer at tage ca. 3-4 timer, alt afhængigt af hvad der er på dagsordenen. Normalt vil der være drikkevarer til de fremmødte.

I henhold til vedtægterne skal dagsordenen indeholde følger punkter:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning siden sidste generalforsamling
  3. Fremlæggelse af årsregnskab og budget.
  4. Valg af bestyrelsesformand og -medlemmer
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Forslag fra beboere
  7. Eventuelt.

Forslag der ønskes stillet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsens formand i hænde mindst 3 uger før generalforsamlingen. Sådanne forslag samt bestyrelsens egne forslag, skal fremsendes til beboerne senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag skal indeholde følgende tre elementer:

  1. Baggrund (Hvad er udfordringen/manglen/behovet?)
  2. Hvad er dit forslag til løsning? (Beskriv løsningens elementer og hvorfor det er den bedste løsning)
  3. Realistisk budget (Undersøg hvad løsningen koster, indhent gerne flere tilbud)

Ret til at møde i foreningens ordinære generalforsamling har enhver ejerlejlighedsejer.

Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle/samlever, ejerforeningens bestyrelse eller andet medlem af foreningen, som medlemmet skriftligt har givet fuldmagt hertil.

Hvis du er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan du altid aflevere en fuldmagt til en nabo eller bestyrelsen, så din stemme alligevel bliver hørt. Fuldmagten sendes ud sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

 

Skriv et svar