Bestyrelsen

Bestyrelse med suppleanter for Ejerforeningen Fyrholmen består af følgende personer:

Bestyrelse

  • Mette Marie Knudsen (Formand)
  • Jacob Jensen (Kasserer)
  • Bendt Lauritz Schaarup
  • Jacob Ilsøe
  • Emil Nielsen

Suppleanter

  • Rikke-Louise Feddersen
  • René Boysen
  • Kristian Brink

Bestyrelsen kan kontaktes på følgende mail: fyrbs@administrationdanmark.dk.

Forslag til Bestyrelsen
Hvis du har et forslag til bestyrelsen, der ikke kræver ændringer i foreningens vedtægter eller Generalforsamlingens godkendelse og samtidig ligger inden for en rimelig budgetramme, kan du altid sende det til bestyrelsen.  Indkomne forslag behandles på førstkommende bestyrelsesmøde.

Henvendelser til G/F Sluseholmen skal rettes direkte til bestyrelsen for G/F Sluseholmen. Se link til deres hjemmeside under Links i hovedmenuen.

Skriv et svar