Bestyrelsen mangler nye medlemmer – noget for dig?

Til årets generalforsamling har vi 4 pladser på valg for en 2 årig periode og vi vil hermed hermed opfordre folk til at stille op. Spørgsmål bedes rettet til Bestyrelsen på mail: bestyrelsen@fyrholmen.dk. Kom frisk! /Bestyrelsen...

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Nye vand- og varmemålere

Opdatering på udskiftning af nye vand- og varmemålere. På sidste generalforsamling blev det besluttet at udskifte vand- og varmemålerne i huset. Årsagen til udskiftningen er, at varmemålernes batteri simpelthen ikke kan holde mere end 10 år, o...

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Nøgle til lift på Ben Websters Vej

Der er blevet opsat en nøgleboks ved Ben Websters Vej i fortovs niveau, indeholdende nøgle til liften. Nøgleboksen kan åbnes med beboernes egne nøgler....

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Nye vand- og varmemålere

Administrationen har indgået en aftale med Techem om vand- og varmemålere, samt opsagt den nuværende aftale med Ista. Der holdes et opstartsmøde i uge 1, og selve installationen foregår fra d. 8. januar til d. 20. januar. I perioden skal vi ha...

Posted in Ikke kategoriseret, Nyheder | Leave a comment

Cykel- og P-kælderoprydning 2016

Fyrholms bestyrelse gennemfører også i år en cykeloprydning. Cykeloprydningen omfatter alle cykler på Fyrholms område dvs. både i gården og i kælderen. I denne kuvert er vedlagt 4 røde elastikbånd, som skal sættes på de cykler, som ikke s...

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Vedligeholdelse af træværk

Der har været en del forespørgsler vedr. valg af olie til vedligeholdelse af træværk på terrasser og altaner. Bestyrelsen anbefaler at der benyttes Flügger Classic træolie, farveløs til vedligeholdelse af træværket på terrasser og altaner...

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Cykeloprydning 2015

Fyrholms bestyrelse gennemfører også i år en cykeloprydning. Cykeloprydningen omfatter alle cykler på Fyrholms område dvs. både i gården og i kælderen. I denne kuvert er vedlagt 4 røde elastikbånd, som skal sættes på de cykler, som ikke s...

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Vedrørende leje af p-pladser under EF Fyrholm

På den ordinære generalforsamling i 2015 blev det besluttet, at lejen for parkeringspladser skulle stige samtidig med at momspligten bortfalder. Den nye kvartalsvise lejepris i parkeringskælderen udgør pr. 1. januar 2016 følgende: Leje/kvt. Moms...

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Legepladsen er lukket mens den opdateres!

Imorgen onsdag klokken 8.00 kommer en montør fra Kompan og installerer vores nye legeredskab samt reparerer faldunderlaget på legepladsen. Oprindelig skulle vi montere det selv, men vi fik forhandlet montering med i prisen efterfølgende. Imens mon...

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment

Rensning af ventilationskanaler/ Cleaning of ventilation system

Kære Naboer Nogle beboere oplever støjgener ved vores ventilationssystem. Derfor har bestyrelsen rådført sig med eksperter, der kan kaste lys over årsagsforklaringer og mulige løsninger. En indledende rapport anbefaler en række tiltag, som vi ...

Posted in Ikke kategoriseret | Leave a comment